بیمارستان چشم پزشکی رازی

بیمارستان چشم پزشکی رازی

تلفن: 81034
آدرس: ميدان ونك- خيابان گاندي جنوبي- خيابان هفتم- شماره 24 (عینک فروشی)