بیمارستان چشم پزشکی بینا

بیمارستان چشم پزشکی بینا

تلفن: 23535
آدرس: بزرگراه رسالت-بین بزرگراه های صیاد شیرازی و امام علی- روبروی مجتمع تجاری دنیای نور (عینک فروشی)