دکتر بابک معصومیان

دکتر بابک معصومیان

تلفن: 44631527
آدرس: اکباتان فاز یک خیابان نفیسی

روزهای حضور در مطب:

دوشنبه ها

 

ساعات حضور:

ساعت16:00 الی 21:00