تنبلی چشم کودک
تنبلی چشم

تنبلی چشم کودک

تنبلی چشم کودکان و علایم

 چشم یکی از بزرگ ترین نعمت هایی است که خداوند مهربان به انسان بخشیده است. ساختمان چشم از دوران جنینی تشکیل     می شود و رشد و کامل شدن حس بینایی تا سال های بعد از تولد، همچنان ادامه دارد. ساختمان چشم عمدتاً از قرینه، عدسی و شبکیه تشکیل شده است.

اگر کودکی دچار کاهش دید در یک یا هر دو چشم باشد به نحوی که حتی پس از استفاده از عینک )به منظور برطرف شدن عیوب انکساری( و یا در صورت انجام عمل جراحی )به منظور برطرف شدن عیوب ساختمانی( باز هم دید او کامل نشود و مانند سایر افراد قادر به دیدن نباشد، دچار تنبلی چشم شده است. شیوع تنبلی چشم در جهان 2 تا 5  درصد می باشد و در کشور ما بیش از 1 میلیون نفر مبتلا وجود دارد. تنبلی چشم یکی از علل نابینایی و کم بینایی خفیف تا شدید بوده و دومین علت کاهش بینایی در کودکان می باشد.

عدم تشخیص و درمان به موقع تنبلی چشم می تواند موجب کاهش بسیار شدید دید یک یا هر دو چشم و گاهی نابینایی شود. در حالی که با تشخیص و درمان به موقع، چشم دید کامل خود را به دست خواهد آورد. بهترین سن برای تشخیص و درمان این بیماری

پیش از 5 سالگی است، به همین دلیل، این دوره را سنین طلایی می نامند. هر چه تشخیص عقب بیفتد، درمان دشوارتر میشود و میزان بهبودی کمتر خواهد بود، به طوری که اگر درمان در سنین 10 تا 12 سالگی آغاز شود دید کامل نخواهد شد و پس از 12 سالگی هم اثری در بهبود دید چشم ندارد

. نکته قابل توجه این که در بیشتر موارد، ظاهر چشم تنبل کاملاً طبیعی است و هیچ نشانه ای از بیماری در آن دیده نمی شود. به همین دلیل، پدر و مادر و اطرافیان متوجه خطر مهمی که بینایی فرزندانشان را تهدید می کند، نیستند. البته در بعضی موارد ممکن است چشم تنبل، دچار انحراف )لوچی( نیز باشد، بنابراین، باید بلافاصله پس از مشاهده لوچی در چشم کودک، به متخصص مراجعه کرد. برخی از علائم مربوط به تنبلی چشم یا سایر مشکلات چشمی که بسیار حائز اهمیت می باشند به شرح زیر است:

  • توجه بیشتر با یک چشم.
  • کج کردن سر.
  • انحراف و یا پایین افتادن یک چشم وقتی که کودک خسته یا بیمار است و یا در معرض نور زیاد قرار می گیرد.
  • تمایل کودک به بستن یک چشم به ویژه وقتی که در معرض نور آفتاب قرار می گیرد.
  • مالیدن چشم ها.
  • پلک زدن زیاد.
  • نزدیک گرفتن اشیاء به چشم.

 

برگرفته از:بروشور معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از آسیب های دفتر پیشگیری از معلولیت