طرز کار عینک آمبیلیز
طرز کار عینک آمبیلیز

طرز کار عینک آمبیلیز

طرز کار عینک آمبیلیز

 

عینک آمبیلیز دارای یک شاتر الکترونیکی است که با ریزتراشه برنامه ریزی شده  تعبیه شده در یک قاب عینک کنترل میشود. شاتر بلور مایع دارای ملکول های بزرگ آلی است که قطبیت الکتریکی ایجاد میکنند و در مایعی ژل مانند بین دو صفحه شیشه ای پوشیده شده با یک لایه نازک قطبنده معلق اند.

وقتی ولتاژ الکتریکی به این شاتر اعمال میشود، جهت گیری فضایی این ملکولهای معلق تغییر میکند و قطبیت نور میچرخد. در نتیجه، نور چرخیده با لایه قطبنده بیرونی مسدود میشود و یک عدسی "سیاه" میسازد. این کار به شاتر اجازه میدهد که دو حالت وضوح (روشن/وصل) زمانی که ولتاژ اعمال میشود، و سیاه بسیار تیره (خاموش/قطع) زمانی که ولتاژی اعمال نمیشود، داشته باشد.

به این وسیله، عینک آمبیلیز  بسته شدگی های متناوب کوتاهی ایجاد میکند. ایمنی و تأثیر این فناوری اثبات شده و به خوبی ظاهر شده است. این دستگاه با باتریهای شارژ شدنی کار میکند و وقتی نشانگر ضعف باتری روشن شد، باید چند ساعت به برق متصل باشد (انتظار میرود این مسأله هر چند روز یک بار رخ بدهد)