شایعترین عوامل ایجاد کننده تنبلی چشم:
شایعترین عوامل ایجاد کننده تنبلی چشم:

شایعترین عوامل ایجاد کننده تنبلی چشم:

شایعترین عوامل ایجاد کننده تنبلی چشم:

1-در نزدیک بینی و آستیگماتیسم ، اگر دید هر دو چشم بسیار کم باشد ، هر دو  چشم و اگر تفاوت دید آنها زیاد باشد ، چشم ضعیف تر نمی تواند تصویر واضحی از اشیا دریافت کند و دچار تنبلی می شود.

2- اشکالات مادرزادی در ساختمان چشم، مانند آب مروارید (کاتاراکت) و پائین افتادگی پلک باعث می شود که چشم نتواند تصویر واضحی از اشیاء دریافت کند و به تدریج دچار تنبلی می شود. در مورد کاتاراکت بهترین درمان (( عمل جراحی)) است که اگر پس از تولد تا 3 ماهگی، هرچی سریعتر صورت بگیرد ، نتیجه  بهتری خواهد داشت. اما پس از 3 ماهگی ،نتیجه جراحی چندان رضایت بخش نخواهد بود.

3- لوچی یا ((انحراف چشم)) نیز می تواند باعث دوربینی شده و در نتیجه تصویر واضحی روی شبکیه چشم تشکیل نشود. بدین ترتیب مغز به تدریج برای حذف دوربینی ، تصویر چشم منحرف را حذف کرده و تنبلی چشم ایجاد خواهد شد.

برگرفته از :اداره کل بهزیستی استان تهران(معاونت توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد)